Α/Α

ΑΡΧΕΙΟ Ή ΣΥΛΛΟΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α Β Ε

Α Ε Ε

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

Επιστολή

Στα γαλλικά για κλείσιμο παιχνιδιού της ομάδας Bitolj Σερβίας με Ελληνική

48

Αθλητ. 1.1

1927

 

2

Πρωτόκολλα παραλαβής - παράδοσης Υποδιοικήσεως Πρεσπών

 

102

Αστυν. 1.1

1958

 

3

Συλλογή βιβλίων για τη Μακεδονία

Παλαίτυπα βιβλία

32

Βιβλία 1.1

1925

1994

4

3 Παλαιά Βιβλία

 

60

Βιβλία 2.1

1945

1958

5

Βιβλία Φλωριναίων συγγραφέων και Ιστορικά

Παλαίτυπα βιβλία

87

Βιβλια 3.1

1931

1979

6

Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικό "Ήλιος"

 

89

Βιβλία 4.1

   

7

Αρχείο Τυροκομείου Σ. Σιαφαρίκα - Ν. Γιαννάκη

Βιβλία αγορών γάλακτος, Τιμολόγια γάλακτος

113

Βιομηχ. 1.1

1967

1971

8

Διαβιβαστικό του συλλόγου Βορειοηπειρωτών Φλώρινας προς Νομαρχία Φλώρινας

 

52

Βορ.Ηπειρ. 1

1945

 

9

Πιστοποιητικά Δήμων και Κοινοτήτων

 

65

Δημ. & Κοιν. 1.1

1914

1915

10

Πιστοποιητικά Δήμων και Κοινοτήτων

 

73

Δημ. & Κοιν. 1.2

1914

1949

11

Αρχείο Δήμου Φλώρινας

Φάκελοι ετήσιας λογοδοσίας Δημάρχου, εκλογής προεδρείου Δ.Σ., Τεχνικών προγραμμάτων, εκτελεστέων έργων του Δήμου, Φάκελος προσφυγής στο Εφετείο Θεσ/νίκης, Φάκελοι Φιλαρμονικής, Έργων, Βιβλία, δελτία, λυτά έγγραφα

35

Δημ. 1.1

1930

1994

12

Πρακτικά Δήμου Φλώρινας

Φωτοτυπήθηκαν τα αυθεντικά πρακτικά ως το 1925

36

Δημ. 1.2

1912

1925

13

Αρχείο Δήμου Φλώρινας

Καταστάσεις έργων και δαπανών, αλληλογραφία, αποφάσεις για τα δημοτικά τέλη, Φάκελοι για τη δημοτική αγορά

130

Δημ. 1.3

1930

1993

14

Έγγραφα για τους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου

 

147

Δημ. 1.4

1946

 

15

Πρακτικά Δήμου Φλώρινας

Φωτοτυπήθηκαν τα αυθεντικά πρακτικά ως το 1930

154

Δημ. 1.5

1925

1930

16

Αρχείο κατασκευής γέφυρας Μελίτης - Νεοχωρακίου

 

55

Δημ.Έργα 1

1946

1947

17

Αρχείο Πρωτοδικείου

Πρωτόκολλα, Πινάκια, Ευρετήρια αποφάσεων, Ευρετήρια μεταφραστικού γραφείου, Αποφάσεις του 1913, Βουλεύματα, Βιβλία απολήψιμων εξόδων, Αποφάσεων, Βιβλία σχετικά με την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου, Μισθολόγια

27'

Δικ. 1.1

1913

1980

18

Αρχείο Πρωτοδικείου

Φάκελος δικογραφιών πολιτικών υποθέσεων Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλωρίνης, Δικογραφίες Δικαστηρίου Ανηλίκων, Πρακτικά - Αποφάσεις Τριμελούς Πλημ/κείου, Μονομελούς Πλημ/κείου Αμυνταίου, Βουλεύματα Τριμελούς Πλημ/κείου Φλώρινας ...                                             

27

Δικ. 1.1

1980

1989

19

Αρχείο Δημητρίου Μακρή

Γνωμάτευσις για δικαστική υπόθεση και αντίστοιχος λογαριασμός, δύο επαγγελματικές κάρτες

69

Δικ. 2.1

1939

1940

20

Αγωγή Θωμαϊδος Κυρίτση κατά Θεοδώρου Τσοπάνου

Αγωγή, Πρακτικά συνεδριάσεως, Απόφασις, Έφεσις

70

Δικ. 3.1

1945

 

21

Αρχείο Ειρηνοδικείου Φλώρινας

 

160

Δικ. 4.1

1913

1994

22

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Φλώρινας

Πρωτόκολλα, κίνηση ασθενών, εισαγωγή σε κλινικές, Νοσήλεια και Συνταγολόγια, πληρωμές φαρμακείων

1

Διοικ. 1.1

1957

1986

142

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Φλώρινας

Πρωτόκολλα, εισητήρια και στελέχη νοσηλείας, μπλοκ συνταγών φαρμάκων, φάκελοι πληρωμής φαρμακείων

129

Διοικ. 1.2

1954

1995

23

Αρχείο ΥΧΟΠ, Τμήμα Πολεοδομίας Ν. Φλώρινας

Οικοδομικές άδειες, Διαταγές, εγκύκλιοι για αυθαίρετα, Μισθώσεςι ΤΑΧΙ, Αλληλογραφία.

157

Διοικ. 10.1

1963

1985

24

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού ελέγχου Ν. Φλώρινας

αταξινόμητο

161

Διοικ. 11.1

1960

1999

25

Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών Συγκοινωνιών Φλώρινας

Αιτήσεις υποψηφίων οδηγών με τα συνημμένα δικαιολογητικά

11

Διοικ. 2.1

1983

1991

26

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Φλώρινας

Πίνακες παραγωγής κατά στρώμα και Κοινότητα Ν. Φλώρινας, Φάκελοι ετήσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής έρευνας, Οικονομικός και κοινωνικός Άτλας της Ελλάδος, Χαρτογράφηση Ξινού Νερού Φλώρινας, Οδηγίες από την Ε.Σ.Υ.Ε., Καταστάσεις επιχειρηματιών

18

Διοικ. 3.1

1961

1986

87

Αρχείο ΟΑΕΔ Φλώρινας

Ατομικοί φάκελοι ανεργίας απλοί, ΕΣΠΑ, ΔΛΟΕ, έγγραφα αλληλογραφίας

33

Διοικ. 4.1

1960

1995

88

Αρχείο Ιωάννη Καστρόπουλου (Οικον. Εφόρου Αμυνταίου)

Υπηρεσιακός φάκελος και έγγραφα που αφορούν στη σύζυγό του

62

Διοικ. 5.1

1926

1942

89

Χειρόγραφη Βεβαίωση του Φρουραρχείου Αμυνταίου, 1940

 

101

Διοικ. 5.2       Κ. 13.1

1940

 

90

Βιβλίο Ιστορικού Δασών Ν. Φλώρινας

Σε φωτοτυπία

134

Διοικ. 6.1

--

1975

91

Έγγραφα για τη Γεωργική Σχολή Ν. Φλώρινας

Περί θέσης Διευθυντού στη Γεωργική Σχολή

146

Διοικ. 7.1

1945

1947

27

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Ν. Φλώρινας

Αλληλογραφία Γραφείου Φυσικής Αγωγής με ΥΠΕΠΘ, Νομαρχία, διάφορες Υπηρεσίες, Φάκελοι με έγγραφα που αφορούν Κοινοτικά Γυμναστήρια, Σχολικά Γυμναστήρια Δημοτικών Σχολείων, Σχολικά Γυμναστήρια Γυμνασίων, Αλληλογραφία με αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Φάκελοι με σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα εορτών και παρελάσεων.

150

Διοικ. 8.1

1948

1990

28

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Ν. Φλώρινας

Πρωτόκολλα, Έγγραφα για κοινοτικά Γυμναστήρια, έγγραφα για γυμναστήρια Δημοτικών σχολείων, Αλληλογραφία

158

Διοικ. 8.2

1949

1985

84

Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Αλληλογραφία, Πρωτόκολλα, Μητρώα Αρρένων, Δημόσια έργα, Εκλογικοί κατάλογοι, Εγκύκλιοι, Πιστοποιητικά, έγγραφα οινομινοκού χαρακτήρα.

155

Διοικ. 9.1

1862

1998

29

Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μογλενών

 

138

Εκκλησ. 3.1

1907

1912

30

Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Μογλενών

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δημογεροντίας

153

Εκκλησ. 3.2

1912

1926

143

Χειρόγραφη επιστολή ιερέως από το Μοναστήρι

 

68

Εκκλησ. 1.1

1905

 

144

Εκκλησιαστικά Έγγραφα

Άδεια γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Πελαγονείας, και έγγραφο του Εφημέριου Εμπορίου

95

Εκκλησ. 1.2

1890

1902

92

Έγγραφα περί του ιερέως Παπανέστορα του Παπαγιάννη

Καθορισμός εκκλησιών δικαιοδοσίας και μηνιαίου επιδόματος

84

Εκκλησ. 2.1

1921

 

93

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Πρωτόκολλα, Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, παιδαγωγικών συνεδριάσεων, σχολικής εφορείας, περιουσίας, ταμείου, ποινών, νοσηρότητας, παρουσίας διδακτικού προσωπικού, Ενδεικτικά, Επιστολές, Προσχέδια, Προϋπολογισμός δαπάνης, Αιτήσεις, Πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, Αποδεικτικά για μετεγγραφή μαθητών

2

Εκπαιδ. 1.1

1914

1988

94

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Απολογισμοί 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1975, 1980

45

Εκπαιδ. 1.2

1965

1980

95

Αρχείο μαθήματος "Αγωγή του καταναλωτή"

Σπιράλ με εργασίες μαθητών, Βιντεοκασέτα γύρω από το μάθημα - Θέμα: "Η τουριστική υποδομή στην πόλι μας και η προοπτική της"

125

Εκπαιδ. 1.4

1997

1998

96

Αρχείο Διδασκαλείου Φλώρινας

Έλεγχος διαγωγής και προόδου της Θάλειας Αγγελίδου

75

Εκπαιδ. 10.1

1926

1927

31

Αρχείου Γεωργίου Πουκαμισά

Ιδιωτικές επιστολές (2)

76

Εκπαιδ. 11.1 Κ. 15.1

1952

 

32

Έγγραφα περί χορηγήσεως επιδόματος

 

86

Εκπαιδ. 12.1

1920

 

33

Έγγραφα για τη νηπιαγωγό Βασιλική Ραδίση

 

100

Εκπαιδ. 12.2

1920

1921

34

Αρχείο μελετών δασκάλου Γ. Καραγιαννίδη

 

93

Εκπαιδ. 13.1

1956

1976

35

Αρχείο μελετών δασκάλου Γ. Καραγιαννίδη

 

126

Εκπαιδ. 13.2

1961

1967

36

Τετράδιο εκθέσεων του μαθητή Κοσμά Κρίτση

 

94

Εκπαιδ. 14.1

1930

1931

37

Αρχείο περί νομιμοφροσύνης εκπαιδευτικών

 

98

Εκπαιδ. 15.1

1940

1954

38

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φλώρινας

Πρωτόκολλα, Μισθολόγια, Μητρώα δασκάλων, Ατομικοί φάκελοι, Βιβλία επιθεωρητών, Ατομικά δελτία δασκάλων, Βιβλία πράξεων ΝΕΛΕ, Βιβλία αμοιβών και ποινών δασκάλων, Αντίγραφα Γενικών Ελέγχων, Φάκελοι με στοιχεία ανεγέρσεως σχολείων, Φάκελοι αλληλογραφίας, Βιβλίο Ταμείου ανεγέρσεως διδακτηρίων

112

Εκπαιδ. 16.1

1903

1987

39

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φλώρινας

Μισθολογικά μητρώα δασκάλων, Βιβλίο μεταβολών γενικού μητρώου προσωπικού

123

Εκπαιδ. 16.2

1971

1995

40

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φλώρινας

 

136

Εκπαιδ. 16.3

1950

1979

41

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μανιακίου

Βιβλία πρωτικόλλου, Πράξεων σχολικής επιτροπής, Πράξεων συλλόγου, Ταμείου, και Βιβλία Γενικού ελέγχου, Μαθητολογίου, Πιστοποιητικών σπουδής Νυκτερινής Σχολής

114

Εκπαιδ. 17.1

1945

1978

42

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Περάσματος

Βιβλίο Νυκτερινού Σχολείου και δύο Βιβλία Πρωτοκόλλου

115

Εκπαιδ. 18.1

1955

1964

43

Αρχείου 4ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας

Πρακτικά, Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής υλικού, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Φάκελος με εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ και τοπικών αρχών, Φάκελος με αποδεικτικά και πιστοποιητικά Δήμων και Κοινοτήτων, Φάκελοι με οικονομικά

116

Εκπαιδ. 19.1

1959

1992

44

Αρχείο ΟΑΕΔ - Σχολής Μαθητείας Φλώρινας

Ποικίλα έγγραφα σχολείου

14

Εκπαιδ. 2.1

1985

1992

45

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βεύης

Πρωτόκολλα, Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Πορακτικά, Βιβλίο ταμείου, Τίτλοι σπουδών, Φάκελοι εγκυκλίων, Φάκελοι μαθητικών συσσιτίων, Οικονομικών στοιχείων, αλληλογραφίας, Μαθητικών αθλητικών αγώνων, Νυκτερινού σχολείου Βεύης, λυτά έγγραφα …

117

Εκπαιδ. 20.1

1926

1965

97

Αρχείου 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Πρωτόκολλα, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου και Σχολικής Εφορίας, Φάκελος εγκυκλίων, Γραπτών δοκιμίων μαθητών, Τίτλοι σπουδών, Διάφορα τέυχη περιοδικών

118

Εκπαιδ. 21.1

1930

1970

98

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλογερίτσας

Βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ιστορίας Σχολείου, Φάκελοι εγκυκλίων, Φάκελοι απολογιστικών στοιχείων, Τίτλοι σπουδών

119

Εκπαιδ. 22.1

1949

1963

99

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μοντεσνίτσας

Βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, Φάκελος εισερχομένων εγγράφων

120

Εκπαιδ. 23.1

1951

1960

46

Αρχείο Ζ' Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Βιβλίο Πρωτοκόλλου

121

Εκπαιδ. 24.1

1939

1953

100

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σωτήρος

Πρωτόκολλα, Μαθητολόγια, Βιβλία ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο περιουσίας, Φάκελοι με οικονομικά στοιχεία, Φάκελοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων κ.ά.

122

Εκπαιδ. 25.1

1929

1972

101

Ποικίλα εκπαιδευτικά χειρόγραφα

Τετράδιο σπουδάστριας του Διδασκαλείου Φλώρινας, Υπόμνημα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας, Έκθεση περί Λειτουργίας του Γυμνασίου Αμυνταίου, Αποχαρακτηρισμός κομμουνιστή δασκάλου κ.ά.

127

Εκπαιδ. 26.1

1928

1957

47

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Φλώρινας

Ένας φάκελος με σχέδια εξερχομένων εγγράφων

131

Εκπαιδ. 27.1

1947

1948

102

Μητρώο διδακτηρίων Ν. Φλώρινας

Σε φωτοτυπία δύο βιβλία και αναπαραχθείσες φωτογραφίες

133

Εκπαιδ. 28.1

   

103

Φάκελος Σχολικού Ταμείου Μικτού Γυμνασίου Βεύης

 

135

Εκπαιδ. 29.1

1978

 

104

Αρχείο 1ου Λυκείου Φλώρινας

Πρωτόκολλα, Μαθητολόγια, Πρακτικά συλλόγου, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία βοηθητικά ειδικού ελέγχου, Τίτλοι σπουδών, Μισθολόγια, Βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, Βιβλία απουσιών, Βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Λειτουργίας του Γυμνασίου, παρακολούθησης εκπαιδευτικής εισφοράς, Πράξεων σχολικής εφορείας, Ατομικοί φάκελοι καθηγητών, Φάκελοι δαπανών, επισκευών, ...

23

Εκπαιδ. 3.1

1914

1996

105

Αρχείο 1ου Λυκείου Φλώρινας

Εγκύκλιοι κα φάκελοι ποικίλων θεμάτων, Τεχνικές εκθέσεις, Δελτία στατιστικά, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, Σχέδια εντύπων, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, κ.ά.

106

Εκπαιδ. 3.2

1957

1993

106

Αρχείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φλώρινας

Ατομικοί φάκελοι καθηγητών, αλληλογραφία, Αποδείξεις παροχής οικονομικής ενίσχυσης από Ιερά Μηρόπολη Φλώρινας σε άπορους μαθητές, Φάκελοι που αφορούν Μ.Π.Κ., μισθώσεις ακινήτων, έγγραφα που αφορούν Προσωρινούς και αναπληρωτές καθηγητές.

156

Εκπαιδ. 30.1

1957

1986

107

Αρχείο Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Φλώρινας

Βιβλίο πρακτικών, Μαθητολόγιο, Γενικός έλεγχος, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Πράξεων σχολικής Εφορείας, Υλικού, ανεπίδοτα αποδεικτικά και ενδεικτικά

38

Εκπαιδ. 4.1

1949

1968

108

Αρχείο Εμπορικής Σχολής

Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής αλληλογραφίας και φάκελος που αφορά στο προσωπικό

108

Εκπαιδ. 4.2

1954

1977

48

Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου Φλώρινας

Μαθητολόγια, Βιβλίο βαθμολογίας τμήματος, Γενικοί έλεγχοι, Πρακτικά Συλλόγου καθηγητών, Πρωτόκολλα, Βιβλία Πιστοποιητικών σπουδής, Ειδικοί έλεγχοι, βιβλία βοηθητικά ειδικού ελέγχου, ελέγχου ανεξεταστέων, πράξεων σχολικής εφορείας, επίπλων, οργάνων, σκευών, Βιβλίο ημερολογίου λειτουργίας, Μισθολογικό μητρώο

39

Εκπαιδ. 5.1

1961

1977

49

Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου

Εγκύκλιοι και φάκελοι ποικίλοι, Βιβλία αναλυτικών προγραμμάτων, Βιβλίο γονέων και κηδεμόνων, Ποινολόγιο, Βιβλίο απουσίας καθηγητών, διπλότυπα ενταλμάτων, Πίνακες στοιχείων λειτουργίας του Σχολείου, Μισθοδοτικές καταστάσεις, Δελτία κινήσεως προσωπικού, Πρωτόκολλα Σχολικής Εφορείας κ.ά.

107

Εκπαιδ. 5.2

1939

1977

50

Αρχείο 1ου, 2ου και 9ου νηπιαγωγείου Φλώρινας

Απολογισμοί 1975, 1984, 1991, 1992

46

Εκπαιδ. 6.1

1975

1992

51

Έγγραφα 1945 - 1947

Απόσπαση δημοδιδασκάλου, διαβιβαστικά επιθεωρητών

54

Εκπαιδ. 7.1

1945

1947

52

Αρχείο Εθνικού Οικοτροφείου Αρρένων Φλώρινας

Αιτήσεις για να γίνει δεκτός ο Τζώνας Γεώργιος

74

Εκπαιδ. 9.1

1945

1946

53

Αρχείο Εθνικού Οικοτροφείου Αρρένων Φλώρινας

Έγγραφα για τις ανάγκες σε βοηθητικό προσωπικό

79

Εκπαιδ. 9.2

1925

 

54

Αρχείο Εθνικού Οικοτροφείου Αρρένων Φλώρινας

Έγγραφα περί εισαγωγής υποψηφίων μαθητών

97

Εκπαιδ. 9.3

1928

 

55

Αρχείο Εθνικού Οικοτροφείου Αρρένων Φλώρινας

Αιτήσεις για εγγραφή μαθητών και απορριπτική απάντηση

145

Εκπαιδ. 9.4

1928

 

56

Αρχείο μαθήματος "Αγωγή του καταναλωτή"

Φύλλο εφημερίδας, 1 βιντεοκασέτα, 1 κασέτα και ντοσιέ με εργασίες περί του μαθήματος με θέμα "Συγκοινωνίες - ΟΣΕ"

34

Εκπαιδ. 1.3

1996

1997

57

Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλωρίνης

Αλληλογραφία (236 έγγραφα)

30

Εμπορ. 1.1

1934

1945

58

Αρχείο Εβραίων (Κυρίως εμπόρων Φλώρινας)

Αλληλογραφία για παραγγελίες των εβραίων εμπόρων και 2 τιμολόγια

42

Εμπορ. 2.1

1937

1940

59

Επιστολές

Από και προς τον έμπορο γαιανθράκων Θεσ/νίκης Χαμπούρη με δημότες Φλώρινας

50

Εμπορ. 3.1

193;

1943

60

Αρχείο Σωματείου Κουρέων

Καταστατικό Σωματείου, Καταστάσεις μελών και Δ.Σ. Πρακτικά, Αλληλογραφία

9

Επαγγ. 1.1

1921

1990

109

Αρχείο Σωματείου Κρεοπωλών Φλωρίνης "Η αλληλοβοήθεια"

Βιβλίο συνεδριάσεων, Γενικών συνελεύσεων, Πρακτικών, Φάκελος εισερχομένων - εξερχομένων, Φωτοαντίγραφο τροποποιημένου καταστατικού

26

Επαγγ. 2.1

1948

1988

110

Έγγραφα του σωματείου Παντοπωλών Φλώρινας

Έγγραφα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

59

Επαγγ. 3.1

1934

1935

111

Αρχείο Σταύρου Στυλιάδη

Άδειες ασκήσεως επιτηδεύματος σοφέρ, κοινοποίηση απόρριψης σύνταξης σε χήρα Μακεδονομάχου, Φωτοτυπία μισθωτηρίου

4

Ιδιωτ. 2.2

1927

1939

61

Αρχείου Γεωργίου Ζωγράφου

Οικονομικής φύσεως έγγραφα που αφορούν σε κατοίκους του Σκλήθρου

124

Ιδιωτ. 1.1

1881

1938

145

Αρχείο Δ. Βαρδαλή (Υπαλλήλου Αγροτικής Τραπέζης)

Ανακοινώσεις μεταθέσεως, επιστολές, λογαριασμός ξενοδοχείου

144

Ιδιωτ. 10.1

1936

 

112

Αρχείο Νίνας Σιάλτση

Άδεια Αλιείας, Διαβατήριο επαναπατρισμού, Άδεια ταξιδίου.

152

Ιδιωτ. 11.1

1940

1960

113

Αρχείο Σταύρου Στυλιάδη

Ιδιωτικό συμφωνητικό, Εύφημος μνεία, Καταστατικό Δροσοπηγιώτικου συλλόγου "Η πρόοδος"

3

Ιδιωτ. 2.1

1892

1939

114

Αρχείο Οικογένειας Δουδούμη

Ισολογισμοί, επιστολές, αίτηση αποζημίωσης, σχέδια εγγράφων, αντίγραφα σχετικά με κλοπή αιγών

5

Ιδιωτ. 3.1

1854

1928

115

Αρχείο Οικογένειας Δουδούμη

Επιστολές οικογενειακού και επαγγελματικού χαρακτήρα

64

Ιδιωτ. 3.2

1911

1929

116

Αρχείο Οικογένειας Δουδούμη

Αγωγή επιστολογραφία, ειδοποιήσεις Ασφαλιστικής Εταιρέιας, ειδοποιητήρια γραμματίων, διπλότυπα εισπράξεως, χ/φ δούναι και λαβείν, συνταγή για μέλι

90

Ιδιωτ. 3.3

1914

1929

117

Αρχείο Γεωργίου Τζιάτζιου

Λεύκωμα Διδασκαλείου, Επιστολή μοναχού από το Άγιο Όρος προς Δροσοπηγιώτες αγιογράφους, Βιβλίο παλαίτυπο

13

Ιδιωτ. 4.1

1922

1933

118

Αρχείο Γεωργίου Τζιάτζιου

Βιβλία και περιοδικά παλιά, Επιστολές οικογενειακές

19

Ιδιωτ. 4.2

1891

1966

119

Αρχείο Μίμη Σουλιώτη

Φύλλο "Βιβλιοφάγου", πρόγραμμα εκδήλωσης "Εταιρείας" τιμητική μνεία

17

Ιδιωτ. 5.1

1996

 

120

Αρχείο Μαρίας Βουτσιάδου

Υπηρεσιακός και Προσωπικός φάκελος της εκπαιδευτικού Μ. Βουτσιάδου

29

Ιδιωτ. 6.1

1909

1969

121

Αρχείο οικογένειας Γούναρη

Αιτήσεις για χορήγηση ειδών προς το φρούραρχο των γερμανικών αρχών (1942) και δικαστικά έγγραφα για μίσθωμα αποθήκης

44

Ιδιωτ. 7.1

1942

1945

122

Αρχείο Ξενοφώντος Ασβεστά

Ιδιωτικού χαρακτήρα επιστολές (15)

63

Ιδιωτ. 8.1

1929

1932

123

Αρχείο Εργοδηγού Άγγελου Αγγελίδη

Έγγραφα από το Γραφείο επικοισμού Φλώρινας, Ιδιωτικές επιστολές, Κατάλογος κινηματογραφικών ταινιών …

139

Ιδιωτ. 9.1

1925

1932

124

Αρχείο Βασιλείου Τσελεπή

"Οδηγός ηλεκτρολόγου", Ηλεκτρολογικά σχέδια με μολύβι

8

Κ. 1.1

1929

1933

125

Αρχείο Παύλου Αβράμη

Φύλλα 47, 46, 49, 50, 51, 52 της "Μακεδονικής"

21

Κ. 3.2

1930

 

146

Αρχείο Βασιλείου Τσελεπή

Τεύχη του "ΕΡΓΑ", Τιμοκατάλογος ηλεκτρικών ειδών, Βιβλίο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

10

Κ. 1.2

1927

1936

147

Αρχείο Βασιλείου Τσελεπή

Βιβλιάριο ταμιευτηρίου, επαγγελματική κάρτα ηλεκτρολόγου, δύο φωτογραφίες

12

Κ. 1.3

1936

1940

148

Αρχείο Βασιλείου Τσελεπή

Βιβλιάριο ταμιευτηρίου, εκλογικό βιβλιάριο, δελτίο ταυτότητας, διπλότυπο εισπράξεως, δύο φωτογραφίες

28

Κ. 1.4

1934

1942

126

Αρχείο Βασίλη Χριστόπουλου

Φάκελοι με έγγραφα, επιστολές, χειρόγραφες καταστάσεις και συγγραφικές δοκιμές για την εθνική αντίσταση και τον Εμφύλιο πόλεμο στη Φλώρινα

15

Κ. 2.1

1946

1984

127

Αρχείο Παύλου Αβράμη

51ο φύλλο της "Μακεδονικής"

20

Κ. 3.1

1930

 

128

Αρχείο Περικλή Οικονόμου

Μια δήλωση νομιμοφροσύνης υπαλλήλου

24

Κ. 4.1

1948

 

62

Αρχείο Ευδοκίας Μηλιατζίδου - Ιωάννου

Επιστολές δημοδιδασκάλου, σπαράγματα λογαριασμών, αποκόμματα σελίδων τετραδίου καλλιγραφίας, δέρμα παλαιτύπου

25

Κ. 5.1

1850

 

63

Αρχείο Κοινότητας Νυμφαίου

Βιβλίο γενικού ελέγχου Ημιγυμνασίου Νυμφαίου, Βιβλίο ταμείου Κοινότητας Νυμφαίου, έγγραφα περί Δημαρχίας Νυμφαίου

37

Κοιν. 1.1

1917

1937

64

Αρχείο Κοινότητας Αμμοχωρίου

Περί διορισμού Κοινοτικού Συμβουλίου (4 έγγραφα)

40

Κοιν. 2.1

1945

1947

65

Αρχείο Κοινότητας Κλεισούρας

9 έγγραφα 1926-1946

41

Κοιν. 3.1

1926

1946

66

Χειρόγραφες αποδείξεις εξόδων κηδείας

Από το Ξινό Νερό

49

Κοιν. 4.1

1930

 

67

Πιστοποιητικό εγγραφής στην Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

 

57

Κοιν. 5.1

1951

 

68

Έγγραφο αντικατάστασης κοινοτικού συμβουλίου Άνω Κλεινών

 

85

Κοιν. 6.1

1947

 

69

Αρχείου δάσους Φλαμπούρου

Εκθέσεις επιθεωρητών του δάσους

99

Κοιν. 7.1

1930

 

70

Πιστοποιητικά Κοινοτήτων για στρατιωτική, κυρίως, χρήση

 

104

Κοιν. 8.1

1914

1915

71

Πιστοποιητικά Κοινοτήτων για στρατιωτική χρήση

 

128

Κοιν. 8.2

1914

1915

72

Αρχείο Κοινότητας Ψαράδων

Πρωτόκολλα, Μητρώα αρρένων, Προϋπολογισμοί, Αιτήσεις, Πιστοποιητικά, Εκλογικός κατάλογος

132

Κοιν. 9.1

1914

1965

73

Έγγραφα για τη λήψη μέτρων προς ασφάλεια του Σκλήθρου από ένοπλες συμμορίες

 

142

Κοιν. 10.1

1946

 

74

Χειρόγραφες λαογραφικές εργασίες από τις αρχηγούς των Σπιτιών του Παιδιού

"Θρύλοι και παραδόσεις στο νησί του Αγ. Αχιλλείου" και "Ο γάμος στο Βατοχώρι"

143

Λαογρ. 1.1

1965

 

75

Περιοδικό "Le tour du Monde"

Περιέχει 36 σελίδες για το βιλαέτι Μοναστηρίου

31

Περιοδ. 1.1

1904

 

129

Ποικίλα έγγραφα

Βλ. αναλυτικό ευρετήριο και φωτογραφία του κέντρου "Ακρόπολις" Φλώρινας

148

Ποικίλα 1.1

1925

1961

130

Απόδειξη εισπράξεως της ΕΟΝ Φλώρινας

 

51

Πολιτ. 1.1

1938

 

131

Ημερολογιακή έκθεση κινήσεως κ. Νταλίπη

Ημερολογιακή έκθεση από επίσκεψη Γενικού Διευθυντού Νταλίπη στους Ν. Φλώρινας και Καστοριάς

58

Πολιτ. 2.1

1950

 

76

Διάφορα Πολιτικά έγγραφα

Περί επιδόματος δι' εθνικάς ανάγκας (1921), Απόφαση του Νομάρχη Τσακτσίρα (1940), Υπόμνημα του ΕΑΜ προς τον Πρωθυπουργό (1945)

61

Πολιτ. 3.1

1921

1945

85

Χειρόγραφη αίτηση του Παπα Αβραάμ (Ξινό Νερό)

Για επίδομα που του στερήθηκε ως αντιβενιζελικού

71

Πολιτ. 4.1

1921

 

77

Χειρόγραφες αιτήσεις δημοδιδασκάλων

Για χορήγηση επιδόματος

72

Πολιτ. 5.1 - Εκπαιδ. 8.1

1921

 

86

Αρχείο Στεφάνου Ρόλη

Έγγραφα για την εκτόπιση του Σ. Ρόλη

77

Πολιτ. 6.1

1918

1919

78

Αρχείο Γρηγορίου Λαζίγκα

Διαβιβαστικά από Νομάρχη Φλωρίνης, Γεν. Διοικητή Κοζάνης - Φλωρίνης, Δ/νση Χωροφυλακής

78

Πολιτ. 6.2

1919

1920

79

Έγγραφα σχετικά με εκτοπίσεις τυο Ιωάνννη Χρ. Μήτσου και άλλων

 

141

Πολιτ. 6.3

1919

1920

80

Δύο έγγραφα του 1916

Πρόχειρη δυσανάγνωστη επιστολή του αρχηγού τηε Εθνικής Άμυνας στη Δ. Μακεδονία προς το Δ/ντή Αστυνομίας Κοζάνης και σχέδιο διαταγής του Νομάρχη Φλώρινας να τύχει βοήθειας ο υποπρόξενος της Γερμανίας

82

Πολιτ. 7.1

1916

 

81

Χειρόγραφη ειδική αναφορά φόνου (1922)

Αναφορά και τηλεγράφημα

83

Πολιτ. 8.1

1922

 

82

Αιτήσεις Βενιζελικών

 

105

Πολιτ. 9.1

1916

 

132

Αρχείο Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας για απαλλαγή κληρωτών Ν. Φλώρινας

Υπηρεσιακή αλληλογραφία για απαλλαγή κληρωτών, Επιστολές, Αποδείξεις, Διαβιβαστικά, Εμπιστευτική έκθεση, Ημερολογιακή έκθεση κινήσεως, Διαφημιστικό πρόγραμμα συναυλίας

16

Στρατ. 1.1

1914

 

133

Αρχείο για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Κληρωτών Ν. Φλώρινας

 

67

Στρατ. 1.2

1914

1915

134

Έγγραφα Περί του στρατευσίμου Γιάγκου Φιλίππου

Στρατιωτική υπηρεσιακή αλληλογραφία και πιστοποιητικό Κοινότητας.

103

Στρατ. 1.3

1914

 

135

Φύλλα Μητρώου Στρατιωτών

 

140

Στρατ. 1.4

1914

1915

136

Υπηρεσιακή αλληλογραφία

Για αναβολή κατάταξης δύο μουσουλμάνων δημοτών Φλώρινας

47

Στρατ. 2.1

1921

 

137

Πιστοποιητικό θητείας στον Ιερό Λόχο του Ευάγγελου Τέγου

 

66

Στρατ. 3.1

1913

 

138

Αρχείο συμπλοκών 1945

Αναφορές για συμπλοκές στη Κέλλη (7/7/4945) και Σφήκα (9/10/1945)

80

Στρατ. 4.1

1945

 

139

Αρχείο Λάζαρου Μίττα

Τρία έγγραφα του στρατιώτου πλέον Λ. Μίττα

81

Στρατ. 5.1

1922

1925

140

Αρχείο Φ.Σ.Φ. "Αριστοτέλης" Φλώρινας

Έγγραφο της Γ.Δ.Δ. Μακεδονίας προς το σύλλογο και πρόγραμμα συναυλίας του συλλόγου στο Τορόντο

53

Συλλ. 1.1

1945

1969

141

Αρχείο Φ.Σ.Φ. "Αριστοτέλης" Φλώρινας

Υπόμνημα, καταστατικό και κατάσταση μελών του Δ.Σ. του συλλόγου

96

Συλλ. 1.2

1948

 

83

Αρχείο Συλλόγου Κιουταχειωτών

Τρία έγγραφα και ένα βιβλιαράκι προσκλήσεως μελών

137

Συλλ. 2.1

1931

1951

149

Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Φλώρινας

2 πιστοποιήσεις υδραυλικής εγκατάστασης, 2 καταστάσεις καταμέτρησης υδραυλικής εγκατάστασης, επιστολή τεχνίτου, σχέδιο εξωτερικών κιγκλιδωμάτων του υπογείου

43

Τραπεζ. 1.1

1931

1932

150

Έκθεσις του Θεμ. Παπακωνσταντίνου

Περί του Φλωριναίου φαρμακοποιού Λ. Γεωργιάδη

56

Τραπεζ. 2.1

1949

 

151

Αρχείο Ταχυδρομικού Υαμιευτηρίου Φλώρινας

Καταστάσεις Καταθέσεων, απόδοσης, ταμείου, κίνησης κουμπαράδων, δελτία στατιστικής, στελέχη αποδείξεων, αιτήσεις χορήγησης αδειών, υλικού, επιδόματος πρόνοιας, Πρωτόκολλα.

151

Τραπεζ. 3.1

1982

1996

152

Αρχείο εφημερίδας "Έθνος"

 

109

Τύπος 1.1

1964

1997

153

Αρχείο εφημερίδας "Φωνή της Φλωρίνης"

 

110

Τύπος 2.1

1962

1996

154

Αρχείο εφημερίδας "Η ώρα της αλήθειας"

 

111

Τύπος 3.1

1991

1997

155

Αρχείο Περικλή Οικονόμου

Καθημερινόα και Κυριακάτικος Τύπος: Ελευθεροτυπία, Τα Νέα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Βήμα, Καθημερινή, Ποντίκι, Καλάμι.

149

Τύπος 4.1

1977

1999

156

Εφημερίδες 2/1949

Εφημερίδες που αναφέρονται στη μάχη της Φλώρινας

159

Τύπος 5.1

1948

1949

157

Αρχείο Αθανασίου Ρίμπα

Φωτογραφία με το Νομάρχη μεταξικής περιόδου Ι. Τσακτσίρα

6

Φωτ. 1.1

±1936

1940

158

Αρχείο Νίνας Σιάλτση

Δύο φωτογραφίες με σχολιαρόπαιδα καταγόμενα από τους Ψαράδες Φλώρινας, στην Ουγγαρία και Γιουγκοσλαβία

7

Φωτ. 2.1

 

1949

159

Αρχείο Αθανασίου Βογιατζή

Δεκαπέντε φωτογραφίες

22

Φωτ. 3

1913

1952

160

Παλαιές Καρτ - Ποστάλ Φλώρινας - Μοναστηρίου

 

88

Φωτ. 4.1

1914

1930

161

Φωτογραφίες και slides για το μη ανεγερθέν Μαυσωλείο Μακεδονομάχων

 

91

Φωτ. 5.1

1939

 

162

Φωτογραφία γάμου

 

92

Φωτ. 6.1

1934