Ίδρυση και λειτουργία

Αρχειοστάσιο  Γ.Α.Κ. Ν. ΦλώριναςΤα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Αρχεία Ν. Φλώρινας, άρχισαν να λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου 1994 με την ΙΣΤ/Φ.Διοικ./905/22-8-94 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Πετσάλνικου σύμφωνα με τα:
1) Του Ν. 1946/91 "περί της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους".
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. αρ. 45/28-1-93 (ΦΕΚ 16/Α/1993).
Και πρώτο Προϊστάμενο τον κ. Σουλιώτη Δημήτριο, μόνιμο δημόσιο υπάλληλο και Διευθυντή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας, ο οποίος ξεκίνησε την οργάνωσης της υπηρεσίας

Με την Υπουργική απόφαση Δ2/19632/30-8-95 αποσπάστηκε από 6-9-95 στη θέση του Προϊσταμένου η κ. Καραμπατάκη Κων/να, Φιλόλογος, η οποία παρέμεινε στη θέση αυτή με συνεχείς ετήσιες αποσπάσεις ως τον Αύγουστο 2000.

Με την Υπουργική απόφαση Δ2/8049/2-8-2000 αποσπάστηκε από 1-9-2000 η κ. Ζωγράφου Αθηνά, Φιλόλογος, η οποία και παραμένει μέχρι και σήμερα.

Στην Υπηρεσία μας έχουν μεταταγεί και είναι μόνιμοι υπάλληλοι από 15-2-1998 η κ. Τσάγια Ευδοκία, δακτυλογράφος και από 23-10-1998 ο κ. Καρατζάς Ιωάννης, Προσωπικό Η/Υ.

Το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται σήμερα στα ΓΑΚ Φλώρινας αποτελείται από διάφορες αρχειακές συλλογές, οι οοποίες εισήχθησαν είτε από αγορές είτε από δωρεές. Η πρώτη Αρχειακή Συλλογή αποκτήθηκε τον Οκτώβριο του 1995.


Ενδεικτικό μαθητή, 1919

Η πρώτη στέγαση της Υπηρεσίας έγινε σ' ένα μικρό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας. Ακολούθησε η μεταστέγαση της σε όροφο νεοκλασικού κτηρίου της Φλώρινας, επίσης μικρό, απ' όπου αναγκάστηκε ν' αποχωρήσει λόγω ιδιοκτησιακής αλλαγής και μη καταλληλότητας του χώρου.

Από 1-1-1999 η Υπηρεσία στεγάζεται στον 1ο όροφο νεόδμητης πολυκατοικίας στην οδό Αβέρωφ 36.


Εξοφλητικό, 1899