αρχειακές ενότητες - αναλυτική περιγραφή

Η πρώτη Αρχειακή Συλλογή αποκτήθηκε τον Οκτώβριο του 1995. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο Βιβλίο Εισαγωγής 163 Συλλογές που περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Αστυνομικά 1927 - 1958
Βιβλία 1925 - 1994
Βιομηχανικά 1967 - 1971
Δημοτικά 1914 - 1994
Διάφορα 1925 - 1961
Δικαστικά 1914 - 1989
Εκκλησιαστικά 1890 - 1926
Εκπαιδευτικά 1901 - 1998
Εμπορικά 1934 - 1945
Επαγγελματικά 1921 - 1995
Ιδιωτικά 1854 - 1996
Κοινοτικά 1916 - 1965
Πολιτικά 1916 - 1961
Στρατιωτικά 1913 - 1945
Σύλλογοι 1931 - 1951
Τράπεζες 1931 - 1996
Τύπος 1904 - 1999
Φωτογραφίες 1913 - 1952


 

 

 

 

Φωτογραφία ποδοσφαιρικής ομάδας Φλώρινας - 1928


Φύλλο εφημερίδας Έλεγχος - 1929