Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

Στον κόσμο >> Συντήρηση

European Commission on Preservation and Access
http://www.knaw.nl/ecpa/

National Archives, U.S.: Preservation Information
http://www.nara.gov/nara/preserva/

National Archives, U.S.: Report on permanent and alkaline paper
gopher://marvel.loc.gov/00/services/preserv/perm/permpapr

National Archives, U.S.: Bulletins
http://gopher.nara.gov:70/1/managers/federal/bulletin

Conservation On-Line (CoOL)
http://palimpsest.stanford.edu/