Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Νομού Σάμου λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. Σάμου.

Τα Γ.Α.Κ. Σάμου κάθε χρόνο εμπλουτίζουν με αγορές και μικρές δωρεές την ιστορική βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των ερευνητών που το επισκέπτονται. Ετσι, αυτή τη στιγμή, έχουν καταγραφεί στο βιβλίο βιβλιοθήκης 2009 τόμοι βιβλίων (εκτός των ανωτέρω μεγάλων δωρεών)

Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικά, αρχειονομικά, αλλά και παιδαγωγικά θέματα ή θεματικές ενότητες που σχετίζονται με κύκλους δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, ενώ ιδιαίτερη ενότητα αφορά ποικίλα θέματα της τοπικής βιβλιογραφίας.

Στη διάθεση του κονού βρίσκονται κατάλογοι των βιβλίων της βιβλιοθήκης:

1. Συλλογής Ευθυμιάδος Σχολής (1787-1892),
2. Βιβλιοθήκης Γ.Α.Κ. Σάμου

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ή, σε περιπτώσεις ανάγκης, και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό.

Στα Γ.Α.Κ. Σάμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόβαση σε συλλογές βιβλιακού υλικού που έχουν δωρηθεί στην υπηρεσία:

Βιβλιοθήκη Μαν. Σπύρου (δωρεά Ελένη Σπύρου )
Βιβλιοθήκη συμβολαιογράφου Δημ. Γεωργιάδου (δωρεά Αλίκη Γεωργιάδου )